RİTİM

Ritim; müziği oluşturan melodi, armoni ve söz öğelerini birbirine bağlayan en önemli parçadır. Onları bir arada tutar ve aralarındaki bağı organize eder. Bu da onu müziğin en dinamik ve belirgin elamanı yapar. Ritim ve zaman birbirleri için vazgeçilmez iki kavramdır. Müzikteki sesler ya da sessizlikler bir zaman çizgisinin üzerinde yer almaktadır. İşte bu yere süre denmektedir. Ritim, onu oluşturan öğelerin süre oranları ile ilgilidir. Bu bir dans hareketi, müzik ya da bir konuşma olgusundaki hece de olabilir. Hatta sessizlik ve hareketsizlik de olgunun ritmik yapısının bir parçasıdır. Peki bir insanın ritmi doğru algılaması için hangi yeteneklere ihtiyacı vardır?

1. Zaman duygusu.

2. İşitsel hayal gücü.

3. Yoğunluğu ayırt edebilme duygusu.

4. Motor hayal gücü.

5. Motor ritim güdüsü.

Yukarıdaki beş öğe; bir ritmin ne zaman tekrarlanacağını, ne kadar süreceğini, nasıl hareket edileceğini, nerede durup nerede başlanacağını, başka bir zaman başka bir yerde tekrar nasıl uygulanacağını, bu deneyimi başka birine nasıl aktarılabileceğini bilmemiz için olması gereken temel yeteneklerdir. Ritim, duygusal ifadeyi belirlemekte öncüdür. Müzikteki mutlu ya da hüzünlü ifadeyi belirleyen iki ana unsur ritim ve melodidir. Bir melodi hüzünlü ise genelde ritmi de yavaştır. Kanada’da yapılan bir araştırmada katılımcılara ritim eşliğinde melodiler dinletilmiş ve mutlu-hüzünlü ayrımı yapmaları istenmiştir. Çocukların tempoya makamdan daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir. 3 Ritim bireyin vücut hareketlerinin koordinasyonu için geliştiricidir. Birkaç hareketin aynı anda tekrarlanarak doğru yapabilmesi, belirli bir zamanlamaya ve kurala bağlı kalınmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, çocuklara müzik ve dans eğitimi verilirken ritim algısını doğru kavramaları sağlanmalıdır. Yapılan çalışmalar ve gözlemler göstermiştir ki, ritim algısı ve bilgisi daha gelişkin olan çocuklar diğerlerine oranla daha iyi enstrüman çalabilmekte ve dans edebilmektedir. Ritim Çalışmasının Çocuklar Üzerindeki Faydaları

1. Algıyı destekler.

2. Dikkatin yoğunlaşmasını düzenler.

3. Özgürlük, ferahlık duygusu verir.

4. Çeşitli çağrışımlar uyandırır.

5. Kendini ifade etme ve oyun barındırır.

6. Beden koordinasyonu sağlar.

7. Sayısal zekayı güçlendirir.

8. Motivasyonu artırır.

Atölyede Yapılacak Çalışmalar

a) Müzikte zaman kavramı.

b) Sayılarla ritim.

c) Müzik dinleme ve eşlik etme.

d) Doğru zamanlama.

e) Temel ritim kalıpları.

f) Ritim, oyun ve hareket.

g) Beden perküsyonu.

h) Birlikte çalmak

.ritim atölyesi, keman dersi, piyano dersi, yoga dersi, flüt dersi, resim dersi, güzel sanatlara hazırlık kursu, latin dansı, modern dans, lady styling, bale dersi, bale kursu, bale, yaratıcı drama, çocuk bale, yoga, ritmik oyun grubu, çocuk yogası, zumba, oryantel, gitar kursu, çello kursu, bass gitar kursu, elektro gitar kursu, viyolonsel kursu, yan flüt kursu, şan kursu 

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!